Parallax Quote two

Kcal wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie en sociale cohesie, jonge mensen om leren gaan met normen en waarden.

— Een van de doelen van Kcal —
Back to Top